Chamareia Travis
@chamareiatravis

11 years old 6th grader
Snapchat:chamareiatra10
Instagram:chamareia.travis
musical.ly:chamareia.travis
Twitter:chamareiatravis