οικιακά φίλτρα νερού
@e_filters_eu

Τα οικιακά φίλτρα ποσίμου νερού 3Μ, έχουν εφαρμογή τοπικά στο σημείο λήψης (πχ.κάτω του πάγκου στον νεροχύτη
https://www.e-filters.eu/gr/oikiaka-filtra-neroy-3m