Futoshi Takamiadded June 30, 2018

Japan vs Poland at World Cup Russia 2018
Japan 0 - Poland 1 #worldcup#Russia

On These Shelves
Japan
Futoshi Takami
926 items4.2k watching
Photo
Futoshi Takami
24 items19.9k watching