Futoshi Takamiadded July 17, 2019

okonomiyaki via @futoshijapanese

On These Shelves
Japan
Futoshi Takami
917 items2.8k watching
food
Futoshi Takami
352 items2.9k watching
🐉Livdragons🐉August 2, 2019

I WANT SO BADDLLLLLLYYYYY