VinFast Sài Gòn
@vinfastsaigon

https://oto-vinfastsaigon.com/ - VinFast Sài Gòn là showroom VinFast có qui mô lớn nhất khu vực miền Nam, Việt Nam để phân phối các dòng xe VinFast chính hãng.